15.10.2017

Tule valima!

Tallinna linnavolikogu valimisteks on täna kella 9-20 kaheksas valimisringkonnas avatud kokku 87 valimisjaoskonda. Valimispäeval saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Ühtlasi tasub valijail teada, et valimispäeval e-hääletusel antud häält enam valimisjaoskonnas üle hääletada ei saa.

Tallinna Linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus Eesti rahvastikuregistri andmetel 15. septembri seisuga Tallinna linnas elaval ning hiljemalt valimispäeval 16-aastaseks saanud Eesti kodanikul; Euroopa Liidu kodanikul ning välismaalasel, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Eelhääletuse võimalust kasutas Tallinnas 44 329 inimest. Eriti aktiivne oli eelhääletuse viimane päev, mis tõi valimiskastide juurde 11 902 valijat. Eelhääletuse perioodil Tallinnas valimisõigust kasutanuist 26 971 valijat hääletas väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, elukohajärgses valimisjaoskonnas hääletas 17 358 valijat. E-hääletuse võimalust kasutas üle Eesti kokku 186 034 inimest.

Tallinna linnavolikogu valimise õigus on 361 509 inimesel. Eelmise korraga, 2013. aasta oktoobris toimunud linnavolikogu valimistega võrreldes on valijate arv kasvanud ligi 18 000 inimese võrra. „Valijate arv on kasvanud esiteks seetõttu, et nelja aastaga on pealinna elanikkond kasvanud umbes 20 000 inimese võrra ja teiseks ka seetõttu, et esmakordselt saavad kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osaleda ka 16-17-aastased,“ põhjendas Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp.

Lisainfo:
http://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017