22.09.2020

Tulega ei mängita!

Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada. Iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu.
16. septembril toimunud õppusel tuletas VikingSecurity tuleohutuse instruktor  kooliperele meelde, millised on peamised tuleohu allikad, tõi näiteid õigest ja valest käitumisest ohuolukorras ning kuidas hoonest evakueeruda. Lisaks tegid kõik õpetajad kooli õues läbi tulekustuti kasutamise harjutuse.

Ohutu keskkond ning teadlik käitumine on turvalisuse tagatis.

Vaata pilte õppusest siit.