24.09.2020

Tulekul on infotunnid tööotsijatele

Tallinna Ettevõtlusamet ning sotsiaal- ja tervishoiuamet korraldavad koostöös Eesti Töötukassa ja Tööinspektsiooniga kolmes linnaosas infotunnid tööotsijatele, kus jagatakse infot erinevate tööturuteenuste, toetuste, koolituste ja karjäärivõimaluste kohta.

Esimene infotund „Millest alustada, kui oled kaotanud töö?“ toimub 29. septembril Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 61A), eesti keeles algusega kell 10.00 ja vene keeles kell 12.00.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul toimuvad infopäevad Lasnamäel, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas, kus on paraku kõige rohkem registreeritud töötuid. „Alates kriisi algusest ehk märtsi lõpust on registreeritud töötute arv Tallinnas üha kasvanud – kui märtsis oli see ligikaudu 12 000, siis nüüd on registreeritud töötute arv ligi 17 000,“ selgitas Beškina. „Paraku puudutas koroonakriisist tingitud majanduslangus väga paljusid linlasi ja peresid. Selleks, et toetada majanduslanguse järel töötuks jäänud ja toimetulekuraskustes peresid, töötas linn suve hakul välja mitmeid täiendavaid sotsiaalmeetmed ja soodustusi. Ka linnaosades toimuvad infopäevad tööotsijatele on üks viis toetada abi ja tuge vajavaid peresid.“

Infotunni eesmärk on anda ülevaade tööotsingu protsessi esimestest sammudest, lepingulistest töösuhetest ja Tallinna linna uutest tugimeetmetest toimetulekuraskuste leevendamiseks. Nii räägib Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti esindaja linna sotsiaalabi meetmetest raskustesse sattunud inimestele ja peredele, koostööpartnerite Töötukassa ja Tööinspektsiooni spetsialistid annavad hüva nõu, millest alustada tööotsingul, lepingulisest töösuhtest jms. teemadel.

Kokku on planeeritud kolmes linnaosas kolm infotundi (nii eesti kui ka vene keeles). Infotund on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine Tallinna tööportaalis https://www.tallinn.ee/est/tooportaal/, mis koondab töö kaotanule või tööd otsijale vajalikku infot koos teenusepakkujate kontaktidega.

Infotund viiakse läbi kõiki ennetusmeetmeid silmas pidades ehk osalejate puhul järgitakse hajutamise reeglit ja tagatud on isikukaitsevahendid jne.

Infotunnid toimuvad:

29. septembril Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 61A), kell 10.00 eesti keeles, kell 12.00 vene keeles

13. oktoobril Kultuurikeskuses Lindakivi (J.Koorti 22), kell 10.00 eesti keeles, kell 12.00 vene keeles

27. oktoobril Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja (E. Vilde tee 118), kell 10.00 eesti keeles, kell 12.00 vene keeles.

Uudise rubriigid: