28.09.2016

Tulekul on kongress „Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid“

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut kutsub seoses oma 70. aastapäevaga osalema 25.-26. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis toimvale kongressile „Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid“.

2017. aastal tähistatakse 500 aasta möödumist luterliku reformatsiooni algusest. Reformatsiooniga seonduvad mitmed impulsid, mis on olulised eeskätt õhtumaises kultuuriruumis, aga on ka üleilmselt avaldanud mõju kiriku, usu ja inimese mõistmisele, kujundades ühtlasi ühiskondlikku elu ja arengut.

Kongressi eesmärk on käsitleda usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu ning avada reformatsiooni mõju Eesti kontekstis. Sõna võtavad erinevate valdkondade esindajad, kes peale pilguheidu minevikku arutlevad kriitiliselt ka selle üle, kuidas võiks reformatsiooni pärand olla inspiratsiooni allikaks tänases ja homses Eestis. Kongress toimub EELK Usuteaduse Instituudi kui eestikeelse teoloogilise hariduse järjepidevuse kandja 70. aastapäeva puhul.

Kongressi esimesel päeval käsitletakse teemadena usupuhastust, vaimsust ja ajalugu ning kultuuri ja haridust. Teisel päeval keskendutakse usupuhastuse, inimese ja ühiskonna ning kirikute ja pluralismile.

Kongressi programmi ja täpse ajakava, esinejad ja ettekannete teemad leiab aadressilt http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/591-teade49

Kongressile saab registreeruda kuni 15. oktoobrini  2016.

Registreerumiseks palume täita registreerimisvorm siin või instituudi kodulehel ui.eelk.ee ja maksta osavõtutasu. Osavõtutasu on 24 eurot, mis palutakse kanda EELK Konsistooriumi arvele EE471010220203775229 märksõnaga Reformatsioon 500. Osavõtutasu sisaldab kongressi materjale ja toitlustust.

Reformatsioonikongressi toetavad Luterliku Maailmaliidu Saksa Rahvuskomitee, Eesti Vabariigi Siseministeerium ja Tallinna Linnavalitsus.

Lisainfot saab telefonil 611 7401 ja e-posti aadressil ui@eelk.ee