24.08.2017

Tulekul viies elamumajanduskonverents

Tallinn jätkab ülelinnalise elamumajanduskonverentsi korraldamise traditsiooni.

„Juba viiendat korda toimuv, eeskätt korteriühistute esindajatele, aga ka korteriomanikele ja üürnikele suunatud ülelinnaline elamumajanduskonverents on kujunenud igasügiseseks traditsiooniks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Tänavu toimub elamumajanduskonverents laupäeval, 9. septembril ja tavapäraselt Mustamäe kultuurikeskuses Kaja.“

Konverentsi esimeses pooles kõneldakse elamu rekonstrueerimisest ja tuleohutusest, sh ühest olulisest paneelelamute ohuallikast – amortiseerunud ja varisemisohtlikuks muutunud rõdudest  ja varikatustest. Asjatundjad jagavad korterelamu rekonstrueerimise nõuanded ning vastavad kuulajate küsimustele. Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Priit Laos räägib korterelamutes tuleohutuse tagamisest.

Pärast vaheaega võetakse vaatluse alla linnakeskkond ja loomad linnas – räägitakse lemmikloomade pidamisele seatud nõudeist ning nende eiramisega kaasnevaist sanktsioonidest, ühe teemana on päevakorras ka linnud ja metsloomad linnas.

Kavas on ka konverentsil osalejate vahel auhindade loosimine ning projekti „Roheline õu“ viiest tegevusaastast kokkuvõtte tegemine ja tublimate autasustamine. Korterelamute õuealade korrastamise ja kaunistamise projektis kõige silmapaistvamalt osalenud korteriühistute autasustamisest on saanud elamumajanduskonverentsi lahutamatu osa. Konverentsi lõpetab vabas õhkkonnas arutelu kohvilauas, pakutakse pirukad, kohvi ja teed.

Elamumajanduskonverentsi juhib abilinnapea Eha Võrk.

„Iga-aastane arvukas osalejaskond tõendab, et tegemist on vajaliku ning jätkamist vääriva ettevõtmisega,“ ütles Võrk. „Tallinna linnavalitsuse eestvõttel igal sügisel toimuva, korteriühistute esindajaid erinevatel teemadel nõustava elamumajanduskonverentsi korraldamise tava sai alguse 2013. aastal. Elamumajanduskonverentsidel esinevad ettekannetega oma ala eksperdid ja suurte kogemustega praktikud.“

Lisaks ülelinnalistele elamumajanduskonverentsidele korraldavad linnaosade valitsused korteriühistute infopäevi. Linnaeelarvest toetatakse ka Eesti Üürnike Liidu tegevusi ning linna teenindusbüroo ruumes toimiva korteriühistute infopunkti ülalpidamist. Tallinn toetab ka valdkonnateemaliste foorumite läbiviimist ning aitab katta korteriühistute koolituskulusid.

Korteriühistute infopunkti tegevust on Tallinn toetanud üle kümne aasta. Infopunktis aitab MTÜ Eesti Korteriühistute Liit jurist kortermajade elanikke tasuta nõuga mitmesuguste küsimuste lahendamisel. Tegemist on väga nõutud teenusega - iga kuu pöördub infopunkti keskmiselt 120 isikut.