20.11.2017

Tuleohutusalane koolitus lasteaias Ojake

17. novembril 2017 tutvusid 6-7-aastased lapsed päästjate tööga, kes muusikasaalis viisid lastega läbi vestluse

Päästeameti töötajad selgitasid, kuidas ohutult süüdata küünlaid ja kes neid võib süüdata. Tuletasid meelde, et kodus peavad olema paigaldatud suitsuandurid ja et aeg-ajalt tuleb neid kontrollida. Lastega mängiti rollimängu „Juhul, kui äkki...”.
Rõõmustati, et paljud lapsed teavad päästjate telefoninumbrit (hädaabinumbrit 112) ja oskavad öelda oma kodust aadressi. Peale selle päästjad selgitasid, kuidas tuleb suitsu täis ruumist väljuda.
Väljas said soovijad tutvuda tuletõrjeautoga. Kõigil oli väga huvitav tutvuda  erineva päästetehnika ja varustusega ning ka päästjate  vormiriietusega.
20.11.2017 toimus tuletõrjealane evakuatsioonõppe. Pärast tuletõrjesireeni, kõik kes viibisid sel hetkel siseruumides, panid end kiiresti riidesse ja kogunesid varem kindlaksmääratud kohta. Kõik osalejad läbisid õppuse edukalt,  keskendunult ja organiseeritult.