08.11.2021

Tuleohutuskoolitus

Merivälja Lasteaia lapsed ja personal läbis tuleohustuse koolituse asenduspindadel.

2 (1).jpg

Oskus tulekahju korral õigesti käituda, jääda rahulikuks ja võtta vastu õigeid otsuseid, vajab harjutamist nii suurtel, kui ka väikestel.

Meie iga aastased evakuatsiooni koolitused toimuvad võimalikult loomulikult, et tuleksid välja meie tugevused ja ka puudused, millele peaksime edaspidi rohkem tähelepanu pöörama.

Olles ohtudest teadlikud, oskame ohte ennetada ja ohuolukorras õigesti käituda!