14.11.2017

"Tulest targem"

Esmaspäeval, 13.novembril viis Päästeameti projekti "Tulest targem" raames Põhja Päästekomando lastele läbi õppepäeva.

Õppepäeval omandasid Leiutajate rühma lapsed teadmisi, millised on tulekahju tunnused ning mis võivad olla tulekahju tekkepõhjused. Mängiti läbi tulekahju avastamine, sellest teavitamine ning evakueeruti saalist.

Tutvuti täisvarustuses päästjaga ning õues päästeauto ja selle peal oleva tehnikaga said tutvuda kõikide teistegi lasteaiarühmade lapsed.

tulesttargem1.jpg  tulesttargem3.jpg

Antud projekti sihtrühmaks on eelkooliealised (6-7 aastased lapsed). Eesmärk on läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste anda lastele põhjalikud ja ea kohased teadmised tuleohutusest.

Päästjad räägivad tulekahjudest, suitsuanduritest, tulekahju korral käitumisest ja tutvustavat päästetehnikat (kogukestvus 1 tund). Koolitused viiakse läbi komando väljasõidupiirkonnas asuvates lasteaedades.