24.10.2016

Tuleval aastal toimub Tallinnas Euroopa Liidu Regioonide Komitee kõrgetasemeline konverents

Euroopa Liidu Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE ) hääletas selle poolt, et Tallinn saaks järgmisel, 2017. aastal 3.-5. juulini toimuva komisjoni koosoleku ja rahvusvahelise konverentsi paigaks. Ühtlasi on Tallinnas toimuv ettevõtmine Eesti kui Euroopa Liidu eesistujamaa üheks esimeseks ürituseks.

Taotluse  komitee ENVE  komisjoni  koosolek just Tallinnas korraldada,  saatis  Tallinna  Linnavolikogu esimees ja  Regioonide komitee  liige Kalev Kallo. Kallo sõnul on Tallinna linnale suureks auks seesuguse kõrgetasemelise ürituse võõrustamine. “Mul on väga hea meel, et otsus oli positiivne ning Tallinn saab suure tähelepanu osaliseks. Loodetavasti aitab see kaasa tulevikus Rohelise Pealinna tiitli saavutamisele. Kindlasti soovime lisaks keskkonna teemadele jagada külalistega ka muid kogemusi Tallinna juhtimisest ning Eesti kohalike omavalitsuste olukorrast üldiselt."

„Tallinna linnas pööratakse suurt rõhku  säästlike liikumisviiside arendamisele. Näiteid ei ole vaja kaugelt otsida - ühistranspordi radade loomine, linnatranspordi veeremi uuendamine ja otse loomulikult tasuta ühistranspordi võimaldamine linnaelanikele“, ütles abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas

Kliima- ja energeetika komisjoni konverentsi korraldaja õiguste saamine ei tulnud aga lihtsalt. Konkurents komisjoni siseselt oli tihe. Tallinn võitis 18.oktoobril Rootsis Borases toimunud ENVE komisjoni koosolekul  üsna tasavägiseks kujunenud hääletusel Horvaatia pealinna Zagrebit  ja seda vaid mõnekümne häälega.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul aitab säärase soliidse üleeuroopalise  keskkonna ja energeetikaalase  seltskonna võõrustamine ja Eesti pealinna edusammude tutvustamine energiamajanduse loodushoiu ja säästliku majandamise eelistamise vallas  loodetavasti kaasa sellele, et ükskord ja mitte väga kauges tulevikus, saab Tallinnast Euroopa roheline pealinn.

Konverentsile on oodata ligi 150 külalist erinevatest Euroopa linnadest ja regioonidest. Konverentsi päevakord  kooskõlastatakse eesistumise prioriteetidega ja pannakse kokku koostöös regioonide komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoniga.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni pädevusse kuuluvad muu hulgas  järgmised valdkonnad: energia (ELi energialiidu poliitikameetmed, taastuvenergia, energiatõhusus, üleeuroopalised võrgud energiasektoris, innovaatilise, vähese CO2-heitega tehnoloogia poliitikameetmed, energiaturu aspektid); kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning keskkond.

Komisjoni lähiaja  prioriteedid on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli suurendamine Euroopa Liidu energialiidu poliitikameetmetes, kohalik ja piirkondlik tegevus pärast uue Pariis COP21 kliimakokkuleppe vastuvõtmist ülemaailmsel tasandil, ringmajanduse edendamine ja Euroopa linnapeade pakti laiendamine kliima- ja energiaalastes meetmete rakendamisel.