13.04.2021

Tunneli ehitamine suleb ajutiselt osa Männiku teest

Viljandi maantee ja Pärnu maantee vahelise kergliiklustee ehitus on jõudnud tunneli rajamiseni Vabaduse puiestee ja Männiku tee ristmikul, ehitusööd toovad alates homsest, 14. aprillist kaasa liikluspiiranguid.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillisi sõnul aitab kergliiklustee võrgustik liita Nõmme erinevaid asumeid ühtseks turvaliseks jalgsi- ja rattaga liikumise piirkonnaks. „See võimaldab Rahumäe ja Liiva asumi elanikel liigelda kergtransporti kasutades mugavalt ja ohutult. Ehitustööde järel muutuvad Järve metsa terviserajad paremini kättesaadavaks Rahumäe elanikele ning Liiva elanikele on Nõmme turu ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala piirkond paremini avatud,“ lausus Šillis.

Abilinnapea Kalle Klandorf selgitas, et tegu on järjekordse etapiga veebruaris alanud uue kergliiklustee rajamisel Viljandi maantee ja Pärnu maantee vahele. „Uue tee rajamine on taas üks samm selleks, et Tallinn saaks ühendatud pideva kergliiklusteede võrgustikuga. Tööde eesmärgiks on 2019. aastal valminud Järve kergliiklustee ühendamine Pärnu maanteel, Rahumäe raudteeviaduktil algava Lääne-Tallinna kergliiklusteega,“ rääkis Klandorf. „Ehitustööde käigus rajatakse kaks tunnelit, mis tagavad liiklejatele ohutu ja turvalise teekonna. Liiva raudteejaamaga ristuva tunneli ehitus algas juba veebruaris ning nüüd on töödega jõutud Vabaduse puiestee ja Männiku tee ristmikule rajatava tunnelini. Tunneli kogupikkuseks koos kaldteedega on 117 meetrit, sh tunneli enda pikkuseks on 34 meetrit. Tunneli ja tugimüüride rajamiseks kulub 670 kuupmeetrit betooni. Kaeviku sügavus on kuni kuus meetrit. Ringi tõstetakse ligikaudu 60 meetri jagu 30-40 sentimeetrise läbimõõduga sadeveetorusid.“

Ehitustöödega seotud kaevetööde tõttu suletakse 14. aprillil osaliselt liiklusele Vabaduse puiestee ja Männiku tee ristmik ning Mahla tänava alguses, Männiku tee linnast väljuva suuna kaks sõidurida. Männiku teed ning Vabaduse puiesteed läbiv liiklus suunatakse vastavalt Mahla tänava alguses olevale ajutisele liiklusskeemile Männiku tee linna sisenevale suunale. Kummaski sõidusuunas jääb avatuks üks sõidurida.

Alternatiivsete marsruutidena on soovitatav kasutada Männiku tee suunal Viljandi maanteed ja Valdeku tänavat ning Vabaduse puiestee suunal Pärnu maanteed ning Kadaka puiesteed.

Tavapärane liikluskorraldus ristmikul taastatakse augusti teises pooles, enne õppeaasta algust.

Kergliiklustee ehitustööde käigus rajatakse 1,5 kilomeetri pikkune 3,5 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mille mõlemale küljele tuleb 0,75 meetri laiune graniitsõelmetest kattega jooksurada.

Uus kergliiklustee kulgeb valdavalt ajaloolisel kitsarööpmelise raudtee trassil ning on muust liiklusest eraldatud. Pärnu maanteele tehakse ohutussaarega ning erivalgustusega varustatud reguleeritud ülekäigurada. Tee ristumised Männiku teega ning raudteega Liiva raudteejaamas ehitatakse kahetasandilisena, esimeses järjekorras alustatud Liiva raudteejaama kergliiklustunneli rajamine tavaliiklust ei takista.

Viljandi maantee ja Pärnu maantee vahelise kergtee rajamise tööde tellijaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, ehitustöid teostab KMG Inseneriehituse AS. Projekti koostas SA Eesti Terviserajad tellimusel Teedeprojekt OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligikaudu 3,2 miljonit eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on tänavu novembris.

Uudise rubriigid: