05.01.2022

Turismiettevõtete kiirendiprogrammi teine kandideerimisvoor on avatud 19. jaanuarini

Kaubandus-Tööstuskoda kutsub turismiettevõtteid kandideerima jätkusuutliku turismiarendamise projekti Tourban rahvusvahelisse kiirendiprogrammi!

Programmiga on oodatud liituma 8 Eesti turismiettevõtet, kellel aidatakse muuta oma ärimudelid jätkusuutlikumaks, ressursitõhusamaks ning ringmajanduse põhimõtteid järgivaks.

LÜHIDALT KIIRENDIPROGRAMMIST 

 • Kokku saavad kiirendiprogrammist osaleda 60 Euroopa turismisektori ettevõtet
 • Kiirendiprogramm algab veebruaris 2022 ja kestab 12 kuud
 • Rahastuse eesmärk: viia läbi ettevõttes oma projekti/jätkusuutlikkuse algatust
 • Kiirendiprogrammis osalejatele antakse tegevuste läbiviimiseks stipendium summas 10 000 eurot ettevõtte kohta
 • Stipendium sisaldab ka kahel rahvusvahelisel üritusel osalemist - Design Thinking Lab, mis toimub B.Travel turismimessi raames Barcelonas (märts/aprill 2022) või Investor Pitch-il, mis toimub Creative Business Cup Global raames Kopenhaagenis (juuni 2022)  ja projekti lõpukonverentsil.

MIDA PAKUME KIIRENDIPROGRAMMIS OSALEJATELE?

 • Mentorlust ja tehnilist tuge kogu projekti vältel
 • Oma teadmiste ja oskuste parandamist ekspertide koolituse ja toetuse abil
 • Ligipääsu rahvusvahelisele võrgustikule, sealhulgas ka üritustele
 • Rahalist toetust: abikõlblike kulude 100% hüvitamist, kuni 10 000 eurot
 • Abikõlblikud kulud: sertifikaadid, mentoritasud, konsultatsioonid, digitaalsed lahendused, reisid,  jne

MILLISED PROJEKTID KIIRENDIPROGRAMMI SOBIVAD? 

Esitatud projektid tuleb seostada ühega järgnevast neljast teemavaldkonnast:

 • Tark ressursikasutus: energia ja vesi

Siia alla käivad näiteks järelevalvesüsteemid, strateegia koostamine, andmete kogumine ja soovitused ressursi efektiivsema kasutamise ja säästmise kohta. Energiatõhususe või taastuvenergiaga seotud analüüside läbiviimine. Keskkonnamõju mõõtmine (nt süsiniku jalajälje analüüs).

 • Ringmajandus ja jäätmekäitlus

Siin all näiteks tarneahela või protsesside juhtimine (sh nt strateegiate loomine jätkusuutlikumate toodete kasutuselevõtuks) või tarnijate portfelli muutmiseks ning tegevuste elluviimine. Jäätmekäitlus, taaskasutus ja toidujäätmete vähendamise strateegiad ning nende kohandamisega seotud protsessid. Keskkonnamõju mõõtmine.

 • Jätkusuutlik sihtkoha strateegia

Jätkusuutlike turismitoodete loomine (kohalike toodete kasutamine, külastajate hajutamine, jätkusuutlike transpordivahendite kasutamine). Ühiste algatuste ja koostöö arendamine teiste ettevõtete/organisatsioonidega, mis pakuvad jätkusuutlikke turismielamusi. Teenuste ja turismitoodete jätkusuutlikumaks kohandamine.

 •  Jätkusuutlikkuse sertifikaadid ja märgised

Jätkusuutlikkuse sertifikaadi taotlemine (sh vajalikud vastavuse kohandused sh menetluste, dokumentatsiooni kohandamine, andmete kogumine, standardimine jne)

Lisaks ühele teemale eelnevalt välja toodust võib projekt olla seotud ka turunduse, müügi, personaljuhtimise, tehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtu, ligipääsetavuse, sotsiaalse kaasatuse, kliendirahulolu tõstmise või finantseerimisega. Detailsema info leiad kiirendiprogrammi juhendist lk 10-12.

Kiirendiprogrammi kandideerimise tutvustamiseks läbi viidud veebiseminari saad järelvaadata SIIT.   

Taotluse esitamine siit.

Kui olete oma projekti kontseptsiooni kirja pannud, siis pakume ka üks-ühele konsultatsiooni, et taotluse sisestamine saaks tehtud korrektselt.

Täpsustavad küsimused ja lisainfo:
Kaie Tropp
Eksporditeenuste koordinaator
Kaie@koda.ee

Uudise rubriigid: