21.12.2020

Turismisektoris töö kaotanutele hakatakse pakkuma täiendavaid tööturuteenuseid

Sotsiaalminister kinnitas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) toetuse kasutamise tingimused, millega on võimalik 7,4 miljoni euro eest täiendavalt rahastada tööturuteenuseid COVID-19 kriisi tagajärjel turismi ja sellega seotud sektorites töö kaotanud inimestele. Kokku on töötukassal võimalik selle eest pakkuda tööturuteenuseid enam kui 5000 inimesele.

Sotsiaalministri Tanel Kiige sõnul on raskustesse sattunud turismi ja sellega seotud sektorite töötajatel tööturul konkurentsivõime parandamiseks oluline tõsta kvalifikatsiooni ja omandada uusi oskusi. „EGFi toel tahame töö kaotanud inimestele pakkuda tõhusamalt erinevaid koolitusvõimalusi, mis hõlmavad nii erialaseid koolitusi, eesti ja võõrkeelte kursusi, arvuti- ja digioskuste koolitusi, aga näiteks ka otseselt koroonaviiruse levikuga seotud turvalise teeninduse koolitusi. Lisaks pakume aasta algusest nii siseriiklikult kui EGF projektist ettevõtluse alustamise toetust senisest suuremas määras,“ ütles minister.

Toetusi saavad turismimajanduse arvestusse kuuluvate sektorite sh majutuse, toitlustuse,  reisikorralduse ja transpordi sektori töötajaid, kes on töö kaotanud alates käesoleva aasta 13. märtsist kuni 11. novembrini.

EGFi vahenditest on kavas pakkuda:

  • mitmekülgset täiend- ja ümberõpet nii lühemate tööturukoolituste kui kuni 2,5 aastase kestusega tasemeõppena;
  • võimalust leida uus töö teises valdkonnas läbi tööpraktika;
  • ettevõtluse alustamise toetust kuni 6000 eurot ja ettevõtlust toetavaid järelteenuseid (koolituse ja mentorluse kulu hüvitamine);
  • mobiilsustoetust soodustamaks töö leidmist elukohast eemal, hüvitades 4 kuu vältel inimese kaugemale tööle sõitmise kulud.

Samuti esitas Eesti Euroopa Komisjonile uuendatud taotluse EGF-i vahendite kasutamiseks. Euroopa Komisjon hindab taotlust koos Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukoguga. Euroopa Komisjon rahastab EGF projekte kuni 60% ulatuses, 40% projekti eelarvest katab liikmesriik. Kokku võtab rahastamisotsus tavapäraselt aega umbes pool aastat, kuid liikmesriik võib tegevustega alustada varem. Eestil on plaanis teenuste pakkumisega alustada jaanuarist 2021.

Allikas: Sotsiaalministeerium