14.03.2017

Turvaline Kristiine

Projektitaotlusi Kristiine korteriühistute turvalisuse suurendamiseks saab esitada 15.03.- 15.05.2017 mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu. Komisjon vaatab taotlused läbi 05.06.2017.

Toetust antakse 70% projekti maksumusest, kusjuures maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on kuni 800 eurot. Toetus makstakse välja pärast kuluaruande esitamist ja selle kontrollimist.

Kinnituskiri taotluse juurde.

Projektitaotluse palume täita iseteeninduskeskkonnas.

Lisainformatsioon

Kristiine linnaosavanema 14.03.2017 korraldus nr 26