02.11.2018

Tutvumine soome-ugri rahvustega

Ojake Lasteaia õpetajad tutvustasid Taime Lasteaia lastele Soome-ugri rahvuse kultuuri ja näitasid muinasjutu "Kanake Rjaba" komi-permi rahvuse keeles. Lapsed püüdsid meelde jätta ka mõningaid sõnu: бур лун – tere päevast, шыр - hiir, курöжок — kanake ja teisi sõnu. Seejärel lapsed tutvusid komi-permi rahva muinasjutuga „ Lõngakera”. Ürituse lõpus tehti kokkuvõte keelte õppimise vajalikkusest ja räägiti sellest, et paljud komi-permi rahva sõnad on eestikeelsete sõnadega sarnased ja kuuluvad ühte keelterühma.