12.03.2019

Tuule lasteaed ootab uusi lapsi

Varsti saadame koolide poole lendu oma seitsmeaastased lapsed. Nemad saavad meie lasteaiast kaasa lisaks lugemis-, kirjutamis-ja arvutamisoskusele ka laia silmaringi. Lapsed tunnevad hästi ümbritsevat keskkonda läbi Rohelise Kooli projekti , on omandanud robootikaringis programmeerimisoskuse ja koos liikumisõpetajaga sportliku kirjaoskuse.

Nüüd ootame oma lasteaeda uusi lapsi, kellega koos  alustada seda põnevat teekonda kooli poole.

Meie lasteaias tegelevad lastega igas rühmas kaks rühmaõpetajat, liikumis- ja muusikaõpetaja.

Õppetegevustes kasutatakse palju õuesõpet, külastusõpet ja  infotehnoloogiat.

Toimub palju liikumis- ja spordiüritusi.

Kokatädid valmistavad lasteaia köögis maitsvat ja tervislikku toitu.

Kui Teie või Teie sõprade  lapsed sooviksid käia just sellises lasteaias, siis olete teretulnud.

Uute rühmade komplekteerimine algab mais.

Info: direktor@tuule.edu.ee

Tuule lasteaed annab tuule tiibadesse!