27.09.2016

Tuulemaa sotsiaalmajutusüksus sai uue välisilme

Täna toimus Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse välitööde ülevaatus, ees ootavad veel sisetööd – koridoride jt. üldkasutatavate ruumide (köögid, wc-d ja pesemisruumid) remont.

„Tuulemaa tn 6 korruselamu oli oma väljanägemise ja tingimuste poolest ajahambale jalgu jäänud - poole sajandi vanuse hoone küttesüsteem, ventilatsioon ja välisfassaad olid amortiseerunud ning ekspluatatsioonikulud väga suured,“ tõdes abilinnapea Eha Võrk.

1960-ndate alguses ehitatud endine ühiselamu võeti ühe esimese sotsiaalmajutusüksusena kasutusele 2006. aastal. Küttekulude kokkuhoiu ja elanike elamistingimuste parendamise eesmärgil renoveeriti kütte- ja ventilatsioonisüsteem, vahetati välisuksed ja aknad, soojustati sokkel, fassaad ja pööning. Rekonstrueeriti soojussõlm ja küttesüsteem, rajati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ning ehitati välja uus elektrisüsteem ja automaatika.

Telliskivihoone välisseinte soojapidavus oli väga halb ning seetõttu olid kommunaalkulud kõrged. „Oluline on märkida, et rekonstrueerimise tulemusena vähenevad hoone küttekulud energiaauditi kohaselt lausa 60%,“ rõhutas Võrk. Ühtlasi sai hoone uue moodsasse linnapilti sobiva välisilme.

Hoone rekonstrueerimise projekti koostas OÜ Acto Consult, ehitustöid teostab Vanalinna Ehitus OÜ. Renoveerimistööde kogumaksumus on 760 000 eurot.

„Arvestades abivajajate suurt hulka plaanime sotsiaalmajutusüksuste rajamist kindlasti jätkata,“ kinnitas Võrk.