10.12.2019

URBACT „On Board“ rahvusvahelisel kohtumisel Tallinnas olid fookuses digiharidus ja huvitegevus

3.–5. detsembril 2019 kohtusid Tallinnas URBACT projekti „On Board“ töörühma liikmed kuuest Euroopa linnast: Viladecans (Hispaania), Albergaria-a-Velha (Portugal), Nantes (Prantsusmaa), Halmstad (Rootsi), Poznan (Poola) ja loomulikult ka võõrustaja Tallinn.

Kohtumise eesmärgid olid seatud järgmiselt:

  • mõista, kuidas mitteformaalse hariduse organisatsioonid ja muud kohalikud üksused panustavad hariduse laiendamisse väljaspool kooliruume ja -tunde, täites Viladecans’i lähenemisviisi: haridusse panustamine on kõigi asi;
  • saada kogemusi ja õppida, kuidas kohalikud üksused ja koolid saavad koostööd teha, et toetada lapsi ja noori õppimisel lasteaias või koolis ning mujal;
  • teha vahekokkuvõtteid projekti rakenduskavade täitmisest partnerlinnades, arutleda  võimalike riskide ja väljakutsete üle ning kavandada lahendusi ja vajalikke muudatusi projekti teiseks aastaks;
  • tutvustada esimesi samme „On Board“ pilootprojektide rakendamisel.

Auditoorset tööd juhtisid projekti ekspert Mireia Sanabria ning projekti koordinaator Sonia Dominguez (Viladecans). Oma teadmisi jagasid seekord ka URBACT programmi rahvusvahelised eksperdid: Eddy Adams (URBACT/UIA ekspert) ja Peter Ulholm (URBACTi hariduse ja osalusprotsesside ekspert, alloleval pildil).

IMG_9119 (2)

Kuna moodne õppimine ei piirdu ainult klassiruumis istumisega, vaid parim õpiviis on tegutsemine (learning by doing), koostas Tallinna juhtrühm programmi nii, et kaugelt tulnud külalised saaksid võimalikult palju oma silmaga näha ning käega katsuda. Auditoorne töö vaheldus praktilisega ja täidetud said kõik eesmärgid.

Kolmepäevast kohtumist alustati Tallinna Huvikeskuses Kullo, kus külalisi tervitasid Tallinna Haridusameti (THA) juhataja Andres Pajula (pildil), Viladecans’i abilinnapea Gisela Navarro ning Albergaria-a-Velha abilinnapea Catarina Mendez. Gisela Navarro rääkis ka poliitilisest kaasatusest ning koostööst kohalike sidusrühmadega kui võtmeelementidest „On Board“ tegevuses Viladecans’is. Kohaliku omavalitsuse rollist digihariduse arendamisel Eesti pealinnas rääkis Kätlin Kalde (THA). Huvikeskuse tegevust tutvustas direktori kt Ronne Sära

IMG_8944 (2)

Päeva teine pool möödus Haabersti noortekeskuses, kus sealseid tegemisi tutvustas noorsootöötaja Kevin Poll. Kuna projekti keskmes on ettevõtlikkuse arendamine, kogukonna kaasamine ja eluline õpe, said külalised lisaks auditoorsele tööle osa praktilistest tegevustest. Huvikeskuses Kullo vooliti portselanist jõuluehteid ning Haabersti noortekeskuses õpiti meedikute käe all elustamist ning arendati oma meisterdamis-oskuseid mobiilses töökojas.

IMG_9260 (2)

IMG_9265 (2)

Teine päev algas TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses. Kuna külalised olid huvitatud digihariduse arengust Eestis, oli kõnelema palutud Kristel Rillo haridus- ja teadusministeeriumist, kelle energiast pakatav sisukas ettekanne haaras kõiki kuulajaid. Tutvuda sooviti veel EduInnoLab’idega, mistõttu oli järgmiseks sihtkohaks Pelgulinna Gümnaasium oma ainulaadse aerokooliga. Loomulikult said külalised oma käega drooni lennutada (mis polnud kaugeltki nii lihtne, kui paistab), kuid esmalt tutvustas Eddy Adams Rotterdami linnauuenduslikku tegevust BRIDGE (Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy – õigete investeeringute loomine kasvava majanduse saavutamiseks) ning viidi läbi haridusinnovatsiooni grupitööd Tallinna kohaliku töörühmaga.

Kolmandal päeval tehti Energia Avastuskeskuses projektikohtumisest kokkuvõtteid ning lepiti kokku järgmised tegevused. Energia Avastuskeskus on üks partneritest Tallinna Haridusameti muuseumiõppe projektis, seetõttu näidati külalistele, kuidas seal lastele läbi mängulise õppe energia-alaseid teadmisi jagatakse. Vahva etenduse andis „hull teadlane“ (tegelikult keskuse arendus- ja teadusjuht) Aare Baumer, pannes ka täiskasvanud õppuritel silmad särama.

Järgmine kohtumine leiab aset Poznanis (Poola) tuleval aastal. 

Pildid rahvusvahelisest kohtumisest (fotod: Leini Jürisaar) 

IMG_9183 (2)

City: Tallinn
Diarist: Leini Jürisaar (Tallinn Education Department)
Title: The URBACT „On Board“ international meeting in Tallinn focused on digital education and extra curricular education
Entry: 11
Date: 10.12.2019

Uudise rubriigid: