14.08.2020

URBACT On Board töörühm valmistub uueks õppeaastaks

13. augustil toimus Tallinna Haridusametis rahvusvahelise haridusinnovatsioonivõrgustiku URBACT On Board Tallinna juhtrühma töökoosolek. Seekord kohtuti üle mitme kuu taas füüsiliselt ning tunti rõõmu võimalusest silmast-silma suhelda.

URBACT On Board projekti Tallinna juhtrühm koosneb linna ametite spetsialistidest, kes haridusinnovatsiooni valdkonnaga seotud on, ning väliseksperdina on kaasatud  ka spetsialist Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojast.

Seekordse kohtumise peateema oli kohaliku projektivõrgustiku, kuhu kuuluvad haridusasutused, noortekeskused ja linnaasutused, jätkusuutlikkus ja projekti edasine rahastus. Välisprojekti URBACT On Board esialgset tähtaega on pikendatud juunini 2021.

Järgmine projektivõrgustiku kohtumine toimub 19. augustil 2020 Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojas. 

ON BOARD_AF_FINAL.jpg