20.09.2018

Uganda tippametnike delegatsioon teeb Eestisse koolitusvisiidi

23.-30. septembrini viibib Eestis Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi (MoPS) juhtivametnike ja Mbale linnavalitsuse ühine delegatsioon.

Uganda delegatsioon saabub Eestisse kogemusi omandama Tallinna linna ja Uganda arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames. Arengukoostööprojekti projektitegevuste korraldaja, läbiviija, juhtivpartner ja vastutaja on SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus.

Eesti-Uganda arengukoostööprojekti eesmärgiks on avalike teenuste osutamise tõhustamine Uganda kohalikes omavalitsustes Eesti kogemuste ja praktikate näitel. Käesoleva visiidi eesmärk on tutvuda Eesti riiklike ja kohalike omavalitsuste teeninduskeskustega ning avalike teenuste osutamise mudelitega suuremates ja väiksemates kohalikes omavalitsustes.

Nädalase koolituse jooksul külastatakse omandatakse teadmisi ja kogemusi Riigikantseleis, Välisministeeriumis, Rahandusministeeriumis ja Maksu-ja Tolliametis ning kohtutakse Tallinna linnavolikogu esimehe, linnapea ning juhtivametnikega. Lisaks külastab delegatsioon ka  Pärnu Linnavalitsuse teeninduskeskusi.

Tallinna linn teeb infotehnoloogiliste lahenduste edendamise alal Ugandaga tihedat koostööd alates aastast 2013. Mullu hilissuvel käis Uganda delegatsioon tutvumas Tallinna teeninduskeskuste tööga.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Projekti eesmärgiks on avalike teenuste arendamine Uganda kohalikes omavalitsustes ja hiljem kogu Uganda riigisektoris Tallinna ja Eesti omavalitsuste ning riigiasutuste avalike teenuste osutamise kogemuste, teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste põhjal.