12.04.2017

Ühe pere mudilased saavad eelisjärjekorras koha samas lasteaias

Tallinna linnavalitsus otsustas täiendada lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda põhimõttega, et võimaluse korral antakse lapsele koht lasteaias, kus käib samas elukohas elava sama pere teine laps.

 

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on haridusamet rühmade komplekteerimise perioodil korduvalt arutanud võimalust anda ühe pere lastele kohad samas lasteaias. „Linn on eelnevatel aastatel väga jõudsalt panustanud uute lasteaiakohtade loomisse ning ainuüksi viimase viie aastaga oleme juurde loonud ligemale 1600 uut lasteaiakohta,“ tõdes Kõlvart. „Oleme tänaseks saavutanud olukorra, kus meil on linnas vabu lasteaiakohti ning seega on tekkinud nüüd võimalus pakkuda eelisjärjekorras lasteaiakohta ühe pere lastele.“ 

 

Määruse kohaselt võetakse lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteaias ja  lapsevanem on esitanud direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks. Korra täiendamise vajadus tulenes nii rühmade viimase komplekteerimisperioodi analüüsimisest kui ka haridusasutuste juhtide ja vanemate ettepanekutest.

 

Lasteaiakoha saamise ooteaeg on lasteasutustes erinev ja vanemal on korra alusel lisavõimalus koha saamiseni soovitud lasteasutuses vastu võtta vaba koht ka mõnes teises munitsipaallasteasutuses.

 

„Ehkki praegu on üle linna ligemale 350 vaba lasteaiakohta, jätkab linn uute lasteaedade rajamist arenevatesse piirkondadesse, kus elanike, sh laste arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. Sellisteks piirkondadeks on Kesklinn, Pirita ja Nõmme,“ nentis Kõlvart. „Nii kerkibki tänavu sügisel Haabersti linnaossa Kakumäele aadressile Veerise tn 1 uus lasteaed ja kesklinnas aadressil Koidula tn. 23 avatakse ka Lotte lasteaed. Ühtlasi alustatakse tänavu ka Nõmmele,  4-rühmalise lasteaia ehitusega.“

 

1. jaanuaril 2017 võttis Tallinna Haridusamet kasutusele Tallinna hariduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonna info.haridus.ee/lasteaiakoht veebiliidese, mille kaudu on lapsevanemal võimalik Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem saab esitada läbi e-teenuse kuni kolm lasteaiavalikut, esitades igasse lasteaeda eraldi taotluse. Hiljem on lapsevanemal võimalik enda esitatud taotlusi näha, muuta, kustutada ja kinnitada.

 

 

 

Uudise rubriigid: