10.10.2017

Üheksa kuuga laekus linnakassasse 454,5 miljonit eurot

2017. aasta üheksa kuuga laekus linnakassasse kokku 454,5 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 73,2% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus üheksa kuuga 300,3 miljonit eurot, mis moodustab 74,2% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 276,3 miljonit eurot ehk 75,4% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 9,8 miljonit eurot ehk 83,2% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus üheksa kuuga 60,6 miljonit eurot ehk 81,2% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus üheksa kuuga 3,2 miljonit eurot, mis on 95,6% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 81,4 miljonit eurot, 71% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on üheksa kuuga laekunud 9 miljonit eurot ehk 37,6% aastaks planeeritust.

Välja maksis linn üheksa kuuga kokku 472,8 miljonit eurot, mis moodustab 69,9% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 408 miljonit eurot, mis moodustab 72,7% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 59,4 miljonit eurot ehk 57,2% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 5,4 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes septembrikuu lõpu seisuga 30,9 miljonit eurot.