10.10.2016

Üleriigilise Aasta Õpetaja Gala laureaadid Tallinnas

8. oktoobril 2016 kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium Jõhvi Kontserdimajas välja Aasta Õpetaja Gala laureaadid, kelle hulgas on ka kaks Tallinna õpetajat.

Aasta gümnaasiumiõpetaja 2016 on Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium) ja aasta suunaja 2016 on Kristel Üksküla (Vanalinna Hariduskolleegium, VHK).

Katrin Soika aasta gümnaasiumiõpetaja 2016 GAG.jpgAasta gümnaasiumiõpetaja 2016 Katrin Soika on õpetaja, kelle arvates õppija on uurija, kellel loodusteaduslikud põhitõed peavad ka talletuma. Ta pooldab muutuvat õpikäsitlust, sest õpilasel peab olema võimalus avaldada arvamust, küsida küsimusi ning kasutada digivahendeid, mis peavad omakorda looma ühtse terviku ning keemiateadmiste põhja. Oluline on ka oskus leida keemiaalaste teadmiste seoseid teiste õppeainetega. Katrin Soika loob õpilastele iseseisvat õppimist toetavaid vahendeid, mille abil saavad nad kodus läbi viia katseid ja teha digivahendite abil kokkuvõtteid. Tugevamaid õpilasi motiveerib õpetaja lisateadmistega, valmistades neid ette erinevateks võistlusteks ja aineolümpiaadideks. Ta leiab, et õpilase arengut toetab vanemate ja õpetaja hea omavaheline suhtlemine ning häid emotsioone võimaldab ausus ja avatus üksteise suhtes.  

Kristel Üksküla VHK aasta suunaja 2016.jpgAasta suunaja 2016 Kristel Üksküla on VHK õppealajuhataja, kes oma erakordse pedagoogilise vaistu ja omandatud kogemustega, hoolib igast lapsest, õpetajast ning arvestab iga inimese eripäraga. Ta on aidanud raskest olukorrast üle saada sadadel õpilastel ning kolleegide sõnul ei pea ta ühtki juhtumit lootusetuks. Ta otsib ja leiab koostöös perekonna, tugispetsialistide ja kolleegidega igale lapsele võimaluse raskuste ületamiseks. Kristel Soika on ka VHK tervisenõukogu juht. Tema eestvõttel lõi tervisenõukogu VHKs 2013. aastal Miikaeli Ühenduse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse, mille peaülesandeks on pakkuda koolidele nõustamist hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakooli. Õpilaste ja vanemate usaldus muudab tema tegevuse väga tulemuslikuks nii võimetekohase õppimise saavutamisel kui laste suunamisel oma annete avastamisele.  

Üleriigilisele Aasta Õpetaja Galale nomineeriti Tallinnast veel: Rea Lillemets Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumist (aasta klassijuhataja), Maret Mesipuu Tallinna Hilariuse koolist (aasta klassiõpetaja) ja Helje Pukk Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist (aasta põhikooliõpetaja), Toomas Reimann Tallinna Reaalkoolist (aasta gümnaasiumiõpetaja).

Kõik laureaadid ja nominendid leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Fotod: Haridus- ja Teadusministeerium

 

 

Uudise rubriigid: