05.01.2016

Vanalinna liikluskorralduse muudatus

Vastavalt Tallinna Transpordiameti  05.01 2016  käskkirjale nr  1.-1/16/2 muudetakse Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" § 6 lg 2  täheldatud tänava seisunditaseme nõuete täitmise mootorsõiduki parkimise keelu (paariskuupäevadel kl 00.00-st kuni 6.00-ni piirkonnas I ja paaritutel kuupäevadel kl 00.00-06.00 piirkonnas II)  algustähtaega ja kehtestatakse nimetatud mootorsõiduki parkimise keelu algustähtajaks  07. jaanuar 2016.

Samuti muudetakse Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" § 6 lg-s 5 sätestatud vanalinna avaliku tasulise parkimisala elaniku õiguse (parkida oma sõidukit kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel tasulises parklas aadressil Väike-Rannavärav 6 vabade kohtade olemasolu) kehtivuse algustähtaega ja kehtestatakse nimetatud õiguse algtähtajaks 07. jaanuar 2016.

Tallinna Transpordiamet
Telefon 640 4623