04.12.2018

Uuemad arengud arvestusalal

4. detsembril 2018 kell 10.00 - 11.30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema seminarisarja "Majandusakadeemia 2018" seminaril 4. detsembril 2018 kell 10.00-11.30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2018 seminari „Uuemad arengud arvestusalal", lektor on Toomas Haldma, TÜ majandusteaduskond, majandusarvestuse professor

Majandusakadeemia ettekandes vaatleme, kuidas ettevõtte mitterahalised näitajad on ühelt poolt finantstulemuste kujunemist mõjutavad olulised tegurid ja teisalt, kuidas vaade ettevõtte tulemuste  muutub aina laiemaks, kuna finantsaruandlus on laienenud kestlusaruandluse (e. jätkusuutlikkuse aruandlus, ingl k.  sustainability reporting) ja integreeritud aruandluse suunas. Just kestlusaruandluse aspektist kasutame 10 uuema ELi liikmesriigi (sh Eesti) uuringu andmeid selle kohta, mis suunas on Eesti ja teiste riikide kestlusarvestuse (st keskkonna ja sotsiaalsete aspektidega seostuv) arengud toimunud.

Nende momentidega tuleb üha enam arvestada, sest seda nõuab ka ELi 2013. a. raamatupidamise direktiiv (eelkõige tegevusaruande raames). Mitmetel puhkudel on tegu pikaajaliste investeeringutega seotud aspektidega. Ettevõtetel on oluline mõista, kuidas algselt mitterahalised tegurid koonduvad lõpuks tulude või kulude kujundajateks ja siis on seda juba raske tagasi pöörata. See eeldab finantsjuhtidelt tulevikus oluliselt laiemat koostööd tootmis- (põhitegevuse), ostu-, tootearenduse, turunduse jt juhtidega, et need mõjuahelad omavahel selgeks arutada.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine.

Registreerimisvorm

Lisainfo:      Majandusakadeemia-FB-OK.jpg

Pille Põesaste                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: pille.poesaste@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4207           

Mai Olde                          
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                      
Tel: 737 6604