15.05.2017

Uuendatud Valdeku tänav on liiklusele avatud

Rekonstrueerimistööde järgselt on Valdeku tänav 1+1 sõidurajaga tänav. Astri tänava ja Männiku tee vahelises lõigus on mõlemale poole teed sõidutee äärde rajatud kokku 88 parkimiskohta ja Valdeku tn 66 asuva kohviku juurde on rajatud 4 parkimiskohta.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatud Valdeku tänava (lõigus Vabaduse pst – Männiku tee) rekonstrueerimistööde käigus rajati tänavale sademeveekollektor, rekonstrueeriti veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikud, rekonstrueeriti tänavavalgustus, paigaldati sõidu-ja kõnniteedele uus asfaltkate, vahetati välja äärekivid, korrastati haljastus ning paigaldati liikluskorraldusvahendid. Ülekäiguradadele rajati erivalgustus. Jalakäijate ohutuse tagamiseks ning sõidukite liikumiskiiruse piiramiseks on Lootuse pst, Astri tn ning Võidu tn ristmikud lahendatud tõstetud ristmikena. Ülekäiguradadel on vaegnägijate liiklemise hõlbustamiseks rajatud reljeefsetest kõnniteeplaatidest sillutisribad.

Valdeku tänava (lõigus Vabaduse pst – Männiku tee) tänava rekonstrueerimise projekti koostas SKA Inseneribüroo OÜ. Peatöövõtja oli TREF Nord AS.
Ehitustööde kogumaksumus oli 1,3 miljonit eurot, millest 0,14 mln eurot finantseeris AS Tallinna Vesi.