09.11.2021

Uuring: eestimaalased peavad Tallinna vanalinna ilusaks, eriliseks ja huvipakkuvaks

Tallinna vanalinn on ligitõmbav piirkond välisturistidele, kuid ka eestimaalased peavad vanalinna eriliseks ja huvipakkuvaks vaba aja veetmise kohaks, selgub Tallinna Strateegiakeskuse tellitud uuringust.

Uuringu eesmärgiks oli uurida vanalinna mainet ja külastuskogemust Eesti elanike hulgas.  Tallinna vanalinna maine on väga positiivne. Vanalinnas on eestimaalaste arvates huvitavad muuseumid-näitused, piisavalt häid söögikohti ning seal on turvaline. Kuid esines ka arvamusi, et see on küllalti kallis piirkond (68% vastanutest), ligipääs vanalinnale ei ole kuigi hea (35%) ning lastele ei leidu seal piisavalt huvitavat tegevust (29%).

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pole Tallinna vanalinna positiivne maine kohalike seas üllatuseks. „Eestimaalased on uhked vanalinna üle ning leiavad, et see on küll väga väärt koht välismaalastele näitamiseks, kuid pole siiski vaid välisturistidele mõeldud. Oleme pandeemia ajal aktiivselt tutvustanud vanalinna ka Eesti inimestele ja kutsunud seda sagedamini külastama. Hea meel tõdeda, et meie inimesed käivad vanalinnas vaba aega veetmas vaatamata sellele, et seda peetakse kalliks piirkonnaks. Ettevõtjad peaksid kiiremini turu muutustele reageerima ja oma teenuseid paremini kohalikele kohandama ja seda ka teenuste hinnastamise osas,“ leiab Riisalu. „Vanalinn on ideaalne piirkond jalutamiseks ja vaba aja veetmiseks. Seda peetakse turvaliseks ja tõenäoliselt aitab selle tunde loomisele kaasa ka see, et vanalinna on püütud hoida võimalikult autovabana.“

Strateegiakeskuse turismiosakond on viimase aasta turundustegevustes varasemast olulisemalt rohkem pööranud igapäevaselt tähelepanu Tallinna vanalinna tutvustamisele siseturul. Möödunud suve siseturu kampaania „Avasta suvist Tallinna“ tõstis eraldi esile vanalinna vaatamisväärsusi, seal toimuvaid üritusi ja tegevusi ning eelmise aasta jõuluajal kutsuti  külastama muinasjutulist vanalinna.

Keskmisest oluliselt sagedamini külastavad vanalinna tallinlased ja Põhja-Eesti elanikud. Eestlastega võrreldes armastavad vanalinna külastada rohkem mitte-eestlased ja kuni 50-aastased inimesed. Kõige populaarsemad tegevused vanalinnas on jalutamine ja vaatamisväärsustega tutvumine (80%), erinevate söögikohtade külastamine (60%) ning  kultuuri- ja meelelahutusüritustel osalemine (42%). Vabal ajal käiakse vanalinnas peamiselt koos partneri, täiskasvanud pereliikme (66%) või  sõpradega (54%).

Vastajate rahulolu oma viimase aasta Tallinna vanalinna külastusega on väga kõrge – 55% neist hindas seda hindega 9 või 10 ja 38% hindega 7-8. Keskmine rahulolu näitaja on 8,62 palli 10st. Kõige positiivsema mälestusena viimasest külastusest toodi välja vanalinna meeldivat atmosfääri, miljööd. Samuti märgiti vanalinna ilu, puhtust ja heakorda aga ka seda, et oli vähem välisturiste ning oli meeldivalt rahulik. Vanalinna soovitaks oma tuttavatel külastada 77% hindega 9-10 ja 18% hindega 7-8. Keskmine soovitamise hinne on 9,26 palli.

Tutvu uuringutulemustega põhjalikumalt: https://www.visittallinn.ee/static/files/058/aruanne_vanalinna_uuring.pdf

Küsitluse viis läbi telefoniküsitluse meetodil Turu-uuringute AS. Küsitluse sihtrühmaks olid 15-aastased ja vanemad Eesti elanikud. Kokku osales uuringus 1004 vastajat. Uuringu tulemused on esinduslikud sihtrühma, soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes.

 

Uudise rubriigid: