05.02.2020

Uuringu kohaselt on Tallinna elanikud oma eluga rahul

Linnavalitsuse pressikonverentsil tutvustas linnapea Mihhail Kõlvart linlaste seas läbi viidud rahuloluküsitluse tulemusi. Uuring näitab, et tallinlased on oma elu ja elukeskkonnaga valdavalt rahul ning ka majanduslik heaolu ja elukvaliteet näitavad tõusutrendi.

Linnapea sõnul on linlaste rahulolu peegeldavat uuringut läbi viidud juba 2003. aastast. „See annab meile võimaluse jälgida tendentse ja dünaamikat ning võrrelda, kuidas inimeste arusaamised ja hinnangud muutuvad,“ rääkis Kõlvart. „Hea meel on tõdeda, et tendentsid on pigem positiivsed – küsitluse tulemused näitavad, et 90 protsenti tallinlastest on oma eluga rahul. Kõik see ei sõltu küll linnast, kuid arvan, et linn on suutnud luua rahuloluks vajaliku baasi.“

Enamiku pealinlaste elus on olulisimaks lähedased, kuid ka rahulolu kogu linna ja oma linnaosa elukeskkonnaga püsib stabiilselt kõrgel. 80 protsenti vastanuist ütleb, et Tallinn on kindlasti nende jaoks eelistatuim elukeskkond, mida kinnitab ka üha suurenev linnaelanike arv. 93 protsendile linlastest meeldib nende kodu ning 91 protsenti hindab oma kodupiirkonda turvaliseks.

Majandusliku heaolu tõusuga on tõusnud nende inimeste hulk, kellel ei ole olnud viimase aasta jooksul tõsiseid majanduslikke probleeme – nii on vastanud tervelt 80 protsenti küsitletutest. Samas tuleb arvestada ka sellega, et 16 protsenti inimesi puutub kokku majanduslike raskustega. 

Kõige uhkemad on tallinlased oma vanalinna üle, positiivseid emotsioone tekitab ka linna mereäärne asukoht. Oma linnaosa puhul väärtustatakse eelkõige looduslähedust, rohelust ja parke. Rahulolu väljendati ka tänavanimede ja majanumbrite tähistuse, jäätmekorralduse, tänavavalgustuse ja õhu puhtuse osas.

„Minu jaoks on oluline, et inimesed on rahul ka laste mänguväljakute seisukorra ja piisavusega, kuid see ei tähenda, et kõik vajadused on juba tagatud,“ tõdes linnapea. „Nii tegeleme vanade mänguväljakute rekonstrueerimise kui ka uute ehitamisega, mis on üheks prioriteediks sel aastal, kuid hea meel on näha, et seni tehtu on hästi vastu võetud.“

Üle 80 protsendi hindab kõrgelt ühistranspordi seisukorda. Positiivse muutusena võrreldes varasemate aastatega saab välja tuua, et inimesed eelistavad sagedamini autole ühistransporti ning vähenenud on nende inimeste arv, kes ühistransporti üldse ei kasuta. Üsna rahul ollakse ka suurte teede seisukorra ja hooldamisega ning liikluse olukorraga jalakäija seisukohast.

„Loomulikult huvitab linna ka elanike kriitiline arvamus, mis väga vajalikuks materjaliks linna arengu planeerimisel,“ rääkis linnapea. „Selgus, et kõige kriitilisemalt hindasid vastajad parkimist kesklinnas, avalike tualettruumide piisavust ja seisukorda ning kvartalisiseste sõiduteede talvist hooldust, samuti jalgrattateede ja autoparklaste piisavust ning jalgrataste parkimis- ja hoiuvõimalusi kodu juures. Parkimise normatiivide üle vaatamiseks on meil kavas arutelu juba sel nädalal.“

Lõpetuseks tõi linnapea välja veel ühe uuringust selgunud märkimisväärse asjaolu – 70 protsenti vastanutest ütles, et tallinlased ei naerata piisavalt, selle olukorra parandamisse saavad panustada kõik linnakodanikud.

2019. läbi viidud küsitluste tulemused on avaldatud linna kodulehel aadressil uuringud.tallinn.ee/uuring/otsing.