03.09.2018

Uus Läänemere regioon? Kirde-Euroopa Esimese maailmasõja lõpul

Kirde-Euroopa ajaloo ja kultuuri sümpoosion Tallinna Linnaarhiivis

6.–9. septembril toimub Tallinnas IX rahvusvaheline Kirde-Euroopa ajaloo sümpoosion, mille korraldajad on Tallinna Linnaarhiiv, Szczecini Ülikool, Saksa Kultuuri Edendamise Fond (Helsingi) ja Academia Baltica (Lübeck/Sankelmark). 1995. aastal alguse saanud teaduskonverentside sarja tänavuse kokkusaamise teema on ajendatud 100 aasta möödumisest Esimese maailmasõja lõppemisest, mille tagajärjel lagunesid Kesk- ja Ida-Euroopas impeeriumid ja Kirde-Euroopas tekkisid uued riigid. Ühtlasi tähistatakse sümpoosioniga Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

 Sümpoosionist võtavad osa ajaloolased Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast, Rootsist, Soomest, Poolast, Leedust, Venemaalt ja Eestist. Vaatluse alla tulevad nii suurriikide ambitsioonid endiste impeeriumide alade suhtes kui ka riikide tekkimisega seotud poliitilised, sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised küsimused. Need teemad juhatab sisse professor Seppo Zetterbergi (Helsingi) ettekanne „Maailmasõda ja riikide kevad". Tallinna sümpoosionidele tavapäraselt kõneldakse ka Kirde-Euroopa kui ajaloolise regiooni mõistest endast, püütakse leida regiooni tervikuna kujundanud mõjureid ning välja tuua eri piirkondade iseärasusi.

 Konverentsi kavaga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivi kodulehel.

 Sümpoosioni tööistungid toimuvad Tallinna Linnaarhiivis, Tolli tänav 4. Neljapäeval, 6. septembril on algus kell 14.30, 7. septembril kell 9.00 ja 8. septembril 9.30. Töökeeled on inglise ja saksa keel.

 

 

Uudise rubriigid: