19.11.2021

Uus detailplaneeringu algatamisettepaneku ja detailplaneeringu vormistamise juhend

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kinnitas 18.11.2021 käskkirjaga nr T-11-1/21/26 uue detailplaneeringu algatamisettepaneku ja detailplaneeringu vormistamise juhendi

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringu algatamisettepaneku ja detailplaneeringu vormistamise juhendis määratakse kindlaks detailplaneeringu vormistamise nõuded, mille rakendamisel tagatakse planeeringute selge ja üheselt mõistetavus, ühetaoline ülesehitus, terviklikkus ja hea loetavus.