30.08.2020

Uus kooliaasta ootab alustamist

Hea Arte pere

Uus kooliaasta ootab alustamist. Loodetavasti jääb Sul selja taha päikeseküllane ja sisuka suvi.

39.  tegevusaastat alustame seekord paljuski teisiti.

Oleme kolinud uuele aadressile, E. Vilde 69, et terve 2020/2021  õppeaasta veeta siin. Tänan kõikki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes tulid appi uue koolihoone sisseseadmisele.

01. septembril alustame küll aktustega, aga seekord mitte ühise paraadiga kooli staadionil vaid kooli aulas. Ajakava leiad kodulehelt.

Eriline on algav õppeaasta ka ohu pärast, mida külvab maailmas viirus Covid 19. Viiruse leviku intensiivsusest tulenevalt peame sügiselgi olema valmis õppetöö korralduse muutmiseks. Oleme vastavalt riigi ja kooli pidaja soovitustele välja töötanud oma  kooli Covid 19 leviku tõkestamise plaani, mis tuleb kooli kodulehele üles esimesel nädalal.

Alustame kooliaastat tavapäraselt, kuid viiruse leviku tõustes oleme valmis minema kas osalisele või täielikule distantsõppele.

 Viiruse leviku takistamiseks peab kaasa aitama iga suur ja väike inimene.

Kõikide tervise säästmiseks jäta kooli tulemata, kui tunned ennast haigena. Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt.

Enesetunde halvenedes koolipäeva jooksul pöördu kohe õpetaja või kooliõe poole, kes teavitavad  juhtkonda.

Haigestumisest või kontaktist viiruse kandjaga palun teata kohe ja jää eneseisolatsiooni 14. päevaks. Eposti aadressid ja telefoni numbrid leiad kodulehelt.

Õpilase haigestumisest koolipäeva sees informeeritakse tema vanemaid.

Kui on võimalus tule kooli jala või isikliku transpordiga. Ühistranspordis kasuta maski.

Kontaktide vähendamine on kriitilise tähtsusega. Selletõttu soovime korraldada õppetöö jm tegevust selliselt, et vähendada kontakte inimeste vahel. Lapsevanematel palume lapsi kooli tuues või vastu tulles koolimajja mitte siseneda. Erandiks on 1. klassid, kelle vanematel on lubatud esimese kahe nädala jooksul hommikul laps koolimajja sisse tuua ja pärast tunde koolimajja järele tulla.

Erivajadusel palume kontakti aeg kokku leppida telefonitsi või eposti teel. Koolitöötaja või õpetaja tuleb teile peaukse juurde vastu.

Kooli sisenemisel mõõdetakse kehatemperatuuri ja haigusnähtude ilmnemisel saadetakse koju.

Sisenemisel ja lahkumisel desinfitseeri käsi. Silmi, nina ja suud katsu vaid puhaste pestud kätega. Koolis on olemas desinfitseerivad vahendid. Samas on tervitatav, kui igal õpilasel oleks kotis ka isiklik desinfitseeriv vahend käte puhastamiseks.

Enne sööki ja peale tualeti kasutamist pese käsi. Juhendid korralikuks käte puhastamiseks leiad  kooli stendidelt.

Kui Sinu pereliikmed on jäänud isolatsiooni, jälgi õppimist ekooli kaudu. Võta eposti teel ühendust aineõpetajaga, et leppida kokku õppetöö jätkamise vormid. Vastutus õppimis eest jääb Sulle.

Kui ilmad vähegi võimaldavad ja õppekava lubab soovitame tunde läbi viia õues. Sellepärast pane ennast kodus ilmale sobivalt riidesse. Vahetusjalatsite kasutamine on ikka kohustuslik.

1.- 6. klassid õpivad koduklassis. 7. – 12. klassid liiguvad kabinettidesse. Kooli ruumides liikudes ole tähelepanelik ja võimalusel hoia distantsi. Kanna Sinagi hoolt selle eest, et klass oleks enne tunni algust tuulutatud.

Üritusi korraldades tuleb kaaluda nende vajalikkust. Üritust kavandades peab mõtlema viiruse leviku riskide maandamisele, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades. Mistahes üritust korraldades on oluline, et oleks võimalik haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring.

Välisreisid ja rahvusvahelised üritused soovitame edasi lükata.

20. augustist saavad kõik soovijad enda telefoni alla laadida koroonaäpi “Hoia”, mis on üks täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke nakkuslikke kontakte vähendada ja viiruse levikut pidurdada. Äpp hoiatab inimest juhul, kui tema telefon on olnud hiljem COVID-19 positiivse proovi andnud inimesele tema nakkusohtlikul ajal lähemal kui 2 meetrit kauem kui 15 minutit. Täpsemat infot leiab veebilehelt www.hoia.me

Sellest, kuivõrd meie kõik- õpetajad, õpilased, lapsevanemad - teadvustame ohu olemasolu ja täidame kõige lihtsamaid ohutusnõuded, sõltub meie edasine õppetöö normaalsus ja võimalikkus. Hoidkem ja hooligem üksteisest!

 

Soovin kõigile edukat uut õppeaastat

 

Sirje Ebral

Direktor