15.07.2021

Uute lastevanemate koosolek 10.08.2021

2021/2022. õ-a uute lastevanemate koosolek, kes on uueks õppeaastaks kinnitanud oma lapsele koha Tallinna Allika Lasteaias, toimub tesipäeval, 10. augustil kell 18.00 lasteaia hoovis asuval verandal.

Lasteaeda saab külastada virtuaalselt SIIN

Soovitusi kohanemiseks lasteaiaga leiad SIIN

Lasteaia kodukord SIIN

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini 2021. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Tallinnas on loodud lasteaiakoha taotlemise e-teenus kodanikuportaalis eesti.ee  Portaalis saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Vajadusel on võimalik pikendada lapse lasteaeda tuleku aastat järgmiseks õppeaastaks.

Koha pakkumisel palume pidada kinni vastamiseks esitatud tähtaegadest! Kui vanem ei vasta lasteaia koha pakkumise teatisele, kustutatakse laps lasteaia järjekorrast ja lasteaia koht pakutakse järgmisele järjekorras olevale lapsele.

Kohtumiseni lasteaias!