06.07.2018

Uute lastevanemate koosolek

9. augustil 2018 toimub Tallinna Kihnu Lasteaia Laululootsikus sügisest lasteaiateed alustavate laste vanemate koosolek

Hea sõimerühma lapse ema ja isa

Ootame Sind 13.augustist lasteaeda tulevate sõimerühmade lastevanemate koosolekule. 

1. Algusega kell 17.00 toimub koosolek eesti õppekeelega sõimerühmale

2. Algusega kell 18.00 toimub koosolek vene õppekeelega sõimerühmadele

Saame tuttavaks rühma õpetajatega, vaatame üle rühmaruumi, räägime lasteaiaeluga kohanemisest, tutvume lasteaia kodukorraga ja saame vastused meid huvitavatele küsimustele. 

Olete oodatud