23.04.2021

Uute sõimerühmade (Piilud, Kiilid) lastevanemate koosolekud 2021 aasta suvel

Juunis ja juulis toimuvad uute sõimerühmade koosolekud. Täpsem info avaldatakse mai lõpus.

Uute sõimerühmade koosolekul tutvustab direktor  meie maja töökorraldust, sõimerühmadega tegelevat personali ja soovib julget, rõõmsat pealehakkamist ning kannatlikku meelt kõikidele lastevanematele ja nende väikestele sõimekatele!