26.08.2019

Uute sõimerühmade lastevanemate infotund

Liblikate ja Lepatriinu rühma lastevanemate infotund

Liblikate ja Lepatriinu rühma lastevanemate infotund toimub kolmapäeval, 04.09.2019 kell 17.00 saalis ja jätkub koosolekuga rühmaruumis.
Võimalusel palun tulla ilma lapseta.