27.09.2017

Väärikate ülikool alustas uut õppeaastat

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli Tallinna programmi uus õppeaasta on alanud – Eesti Rahvusraamatukogus toimunud esimene eestikeelne loeng tõi raamatukogu suure saali huvilisi puupüsti täis.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart tõdes väärikate ülikooli uut õppeaastat avades, et kuus aastat tagasi alanud projekt on tänaseks kasvanud traditsiooniliseks enesetäienduse ja hariduse saamise kohaks. „Muutuvas maailmas on see hea võimalus oma teadmisi täiendada ja vaimu erksana hoida,“ nentis Kõlvart. „ Esimese ja avaloengu teema valguses on paslik meenutada, et 2017. aastal tähistab Tallinna linn Reformatsiooni 500. juubeliaastat, millel on oluline roll siinse hariduse ja rahva kujunemisel läbi emakeelse jumalateenistuse, Pühakirja, keele ja kirjanduse arengus.“

Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis toimunud eestikeelse avaloengu teemaks oli „Piibel Eesti ühiskonna, kirjanduse ja kultuuri mõjutajana“ ning lektoriks Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse lektor Kaido Soom. Väärikate ülikooli korraldajad olid meeldivalt üllatunud osalejate rohkuse üle, sest suures saalis olid kõik istekohad täis ning juurde toodi kümneid lisatoole.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool on ellu kutsutud lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, et paindlikult reageerida ühiskonna muutustele ja vajadustele ning pakkuda täiendusõpet erinevatele sihtrühmadele. Osalemise tingimus Tallinnas on vanus 60+. Tartu Ülikooli väärikate ülikooli tegevust Tallinnas rahastab Tallinna Linnavalitsus. Lisakoolitusi keeleõppe kursuste vms toetab Hasartmängumaksu Nõukogu. Loengud on osalejatele tasuta.

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loengutele saab registreeruda: Mai Olde, tel. 737 6604, mai.olde@ut.ee.

Tartu Ülikooli väärikate ülikoolil on iga õppeaastaga keskmine osalejate protsent üha kasvanud. Kui projekti algusaasta l oli näiteks eestikeelsetel loengutel keskmiselt 160 osalejat, venekeelsetel 40-50 osalejat, siis möödunud 2016.-2017. õppeaastal osales  eestikeelses programmis loengutes juba keskmiselt 311 inimest, mis on omakorda eelmise õppeaastaga võrreldes üle 70 osaleja rohkem. Venekeelses programmis osales aga keskmiselt loengutel igakordselt 79 inimest, mis on ka enam kui eelmisel õppeaastal.