16.11.2020

Väärtuskasvatus Päevalille rühmas, uued sõnad ja mõisted sõnasahvris

Päevalille rühmas käivad toredad lapsed, kes pole narrinud neid, kellel on prillid või kelle kodus räägitakse teist keelt. Me pole kuulnud halvustavat suhtumist, kui mõni on veidi priskem või räägib  halvasti, aga oleme täheldanud, kuidas mõnda last ei võeta mängu, sest ta on väiksem kui teised. 
Sellepärast tulid külla neli nukku, kelle abil püüame asja parandada.

Loodame ja ootame, et iga laps muutub tähelepanelikumaks ja oskab märgata erinevusi laste  vahel ning neisse mõistvalt suhtuda. Ootame, et areneb esinemisjulgus, suhtlemisoskus, areneb sõnavara.

Oma oskusi saime kohe proovida Sinilille rühma peal, jälgides turvareegleid.
Elevust tekitas ülesanne joonistada ennast teistsugusena, et nägu muutuks vanemaks või ninal oleks prillid vmt.


099AE487-7660-4651-9A3D-40348AA5DE5F.jpeg

AAF21C84-7790-43BB-8221-0EF37B1DDBF9.jpeg 
8E438A19-AD5F-4B01-A62F-E54BFE9BD3C9.jpeg
0B7C90AE-4D03-4F3E-AC1D-FB7EA4001351.jpeg

37CF942D-D28A-4484-A869-D62D39BBBDB5.jpeg