16.09.2021

Väärtustel põhinev koostöö algab õpiruumi RAHU loomisest

16. septembril 2021 Tartus, ERMi viinaköögis, tegi Tallinna Endla Lasteaia juht Grüüne Ott ettekande Tartu Ülikooli eetikakeskuse 14. väärtuskasvatuse konverentsil "Koos sõuad, kaugele jõuad ehk Koostööst väärtusena" teemal „Väärtustel põhinev koostöö algab õpiruumi RAHU loomisest“ keskendudes viimasel õppeaastal valitsenud olukorrale, kus kõlas soovitus jääda õpiruumist eemale, kuidas kogemus on pere ja õpetajate suhet lähendanud, omavahelist koostööd ja koostöö vorme rikastanud?


On selge, et pinge all on selgemalt välja koorunud nii probleemid ja vajakajäämised, aga ka edulood ja selginenud arusaam mõlemate rollide unikaalsest, mis heas koostöösuhtesteineteist rikastavad ja täiendavad. Koolil, lasteaial ja kodul on ühine laps. Hea koostöö erinevate osapoolte vahel lapse elus mõjutab positiivselt mitmeid lapse akadeemilise, sotsiaalse või vaimse heaolu aspekte. Kuidas siis teha nii, et hea koostöö poleks pelk sõnakõlks või soovunelm, vaid igapäevane, süsteemne ja mõtestatud praktika ja mõtteviis? Fookuses oli 12 kandvat mõtet koostööst kui väärtusest – sellest, mis on hea koostöö, kuidas luua pidev, teineteist toetav koostöösuhe kodu ja lasteaia  vahel, kuidas luua ühist väärtusruumi aga ka hakkama saada väärtuseliselt mitmekesises koostöösuhtes. 
Endla õpiruumi ettekande juhatas sisse helide entusiast ja müstik Henno Pello oma päikesekongimänguga. 
Konverentsi õhtupoolses osas viisid Endla lasteaia õppejuht Liina Sügis 241557096_592226815130470_5718032716553761731_n.jpg241468459_4482104308477551_2040635973597232088_n.jpg

ja muusikapedagoog Kersti  Kuusk läbi töötoa teemal „ Õpetaja improviseerimisoskus tagab stressivaba õpiruumi“, kus keskenduti Endla õpiruumi praktikatele vastates küsimustele,  kuidas jääda  positiivseks eduelamust luua meeskonnale, lastele, peredele  olukorras, kus kõik on ärevil ja palju on ebakindlust, kus lapsed ei jõua õpiruumi või osaletakse distantsilt  tänases muutunud haridusruumis.  Praktiline töötuba põhines läbi koostegemise.

Täname Tartu Ülikooli Eetikakeskust usalduse kaasamise ja väljakutse eest!