15.12.2017

Vabaõhukooli tee avatakse liiklusele, viimistlustööd jätkuvad kevadel

Tallinna Kommunaalamet teatab, et alates 22. detsembrist avatakse Vabaõhukooli tee (lõigus Kose tee – Rahvakooli tee) tavaliiklusele. Ühistranspordi liiklus lubati vastselt valminud teelõigule juba täna. Liiklejal palutakse jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustati käesoleva aasta oktoobrikuu alguses Vabaõhukooli tee Kose tee ja Rahvakooli tee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega.

Pirita linnaosa vanema Alina Tubli sõnul on tegemist kindlasti ühe olulisema teelõiguga linnaosas ning tuleval aastal alustatakse ka Vabaõhukooli tee teise etapi rekonstrueerimistöödega (Rahvakooli tee – Hunditubaka tee). „Peame tõdema, et seoses teedeehitustöödeks sobimatute ilmastikutingimuste saabumisega, tehakse ehitustöödes tehnoloogiline paus ning ehitustöödega jätkatakse kevadel,“ sõnas Tubli.

Linnaosa vanema sõnul on praeguseks teostatud äärekivide ja täringukivide paigaldus, tänavavalgustuse paigaldus ning rajatud sajuveekanalisatsioon. „Asfalteerimistööd on lõpetatud kõnniteedel, parklates ning sõiduteega külgnevate kinnistute mahasõitudel. Paigaldatud on ka rekonstrueeritava lõigu sõidutee asfaltkatte alumine kiht. Käesoleval aastal jätkub veel bussiootepaviljonide ja liiklusmärkide paigaldus ning haljasalade planeerimine,“ lisas Tubli.

Kevadel, ilmastikutingimuste paranedes, paigaldatakse Vabaõhukooli teele veel sõidutee asfaltkatte kulumiskihi ning tehakse teekatte markeerimistööd. Lisaks rajatakse liikluse rahustamiseks künnised, paigaldatakse vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks braikivid ning lõpetatakse haljastustööd.

Vabaõhukooli tee Kose tee ja Rahvakooli tee vahelise lõigu rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ ning ehitustöid teeb Viamer Grupp OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,2 miljonit eurot.