27.09.2017

Vabaõhukooli teel algab remont, liiklus suunatakse ümbersõidule

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Viamer Grupp OÜ esmaspäeval, 2. oktoobril Vabaõhukooli tee Kose tee – Rahvakooli tee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud, ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele.

 

 Ümbersõit linnast väljuval suunal toimub Kose tee – Puhkekodu tee – Metsakooli tee – Rahvakooli tee kaudu ja linna siseneval suunal Rahvakooli tee – Puhkekodu tee – Kelluka tee – Narva mnt – Kose tee kaudu.

Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde mahus korrastatakse 6,5 m laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatakse 2,0 m laiune kõnnitee ning rajatakse16 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaal olevad kaevud. Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse rekonstrueerimistööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel kanalisatsioonitorustik.

Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimisprojekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 17.11.2017 ning ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,18 miljonit eurot.

 Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!