20.04.2017

Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimise riigihanke võitis Nordecon AS

Tallinna Kommunaalameti poolt 16. märtsil 2017 välja kuulutatud riigihankele „Vabaõhumuuseumi tee (Paldiski mnt – Vabaõhumuuseumi tee 8) rekonstrueerimine“ laekus 10. aprillil 2017 seitse pakkumust. Soodsaima pakkumuse esitas Nordecon AS.

Riigihanke pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ning pakkumuse edukaks tunnistamise käskkiri allkirjastati Tallinna Kommunaalameti poolt 19.04.2017. Hankeleping edukaks tunnistatud pakkujaga on planeeritud sõlmida maikuus peale 14 päevase vaidlustusaja möödumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse avaldamisest (riigihangete seadus § 69 lg 1).

 Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimistööde mahus rajatakse 6,5 m laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee ja 4 m laiune kergliiklustee ning rajatakse 48 parkimiskohaga parkla. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised ning ülekäiguradadele eraldussaared. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaas olevad kaevud. Lisaks teostatakse tänaval asuvate puude hoolduslõikust ning likvideeritakse ohtlikud ja ebasobivas kasvukohas paiknevad puud. Likvideeritavad puud asendatakse uutega ning istutatakse ka üle tuhande uue põõsasistiku.

Tööd teostatakse paralleelselt Haabersti ristmiku rekonstrueerimistöödega arvestades mõlema objekti ajutiste liikluskorralduste muudatustega.