18.04.2018

Vaktsineerimisest keeldumiste arv püsib kõrgel tasemel

SA Tallinna Koolitervishoid nõukogu võttis kokku möödunud aasta statistika, millest selgub muu hulgas, et vaktsineerimisest keeldumiste arv püsib kõrgel tasemel.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul tehti aasta jooksul vaktsineerimisi 6 925 õpilasele. „See on 13,9% õpilaste koguarvust, mis on 2016. aastaga võrdne. Kokku oli möödunud õppeaasta jooksul 751 vaktsineerimisest keeldumist, mis näitab, et keeldumiste arv püsib kõrgel tasemel,“ sõnas Mölder.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev lisas statistikale viidates, et vaktsineerimistest keeldumiste arv iseenesest pole suur, kuid ka väike number on murettekitav, sest ohud, mis sellega võivad kaasneda on kahtlemata tõsised. „Kindlasti peame tõhustama teavitustööd, et ekspertide, arstide ja teadlaste hinnanguid vaktsineerimise tähtsusele lastevanematele paremini teadvustada,“ ütles Belobrovtsev.

Tervisekontrollides osalesid 16 467 I, III, VII ja XI klasside õpilastest ehk 90% sihtgrupist. Mölderi sõnul suuri muutusi laste tervisenäitajates ei täheldatud. „Õpilaste arv, kellel läbivaatuse käigus ei leitud ühtegi terviseprobleemi moodustas 50,5% ehk 8 232 õpilast. Tendents on aga rasvunud, üle- ja alakaaluliste ning nägemisteravuse languse all kannatavate laste osakaalu suurenemisele,“ tõdes Mölder.

Koolinoorte terviseprobleemid on enamasti seotud ebatervislike eluviisidega, mis väljenduvad söömisharjumustes, väheses kehalises aktiivsuses, liigses nutiseadmete kasutamises, uimastite tarbimises ja muus riskikäitumises.

Kooliõpilaste seas on kasvamas ka krooniliste haiguste esinemissagedus. Nii näiteks lisandub igal aastal 40-50 1. tüüpi diabeedi (T1D) diagnoosiga õpilast, kellest suurem osa on 10-14 aastased. 2017. aastal oli Tallinna koolides T1D diagnoosiga õpilasi 300 ringis ehk umbes 15 klassitäit last, kellest paljud vajavad kooliõe poolt diabeedi-spetsiifilist meditsiinilist tugiteenust. Kooliõe toetus ja tugisüsteemi olemasolu on kõigile kroonilise haigusega õpilastele tema igapäevaeluga toimetulekuks ülioluline.

Nakkushaiguste leviku tõkestamiseks on vajalik, et vaktsineeritakse võimalikult rohkem inimesi, sest laiaulatuslik immuuntaust takistab viiruste ringlust.