08.11.2016

Valdeku koolimajast saab linnaosa sõlmpunkt

Valdeku tn 13 krundil asuv endine koolimaja rekonstrueeritakse Nõmme Majaks, kuhu saavad uued ruumid Nõmme Linnaosa Valitsus ja teised Nõmme organisatsioonid ja teenusepakkujad. Täna toimus Nõmme Maja sisetööde algust tähistav üritus.

„Nõmme Majja tuuakse kokku seni linnaosas laiali asuvad teenused,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „See teeb linnaosa elaniku elu palju mugavamaks - kõik olulised asjad saab edaspidi ühes kohas korda aetud.“

Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul avarduvad uues hoones oluliselt vaba aja keskuse ruumivõimalused ning linnaosavalitsusel paranevad elanike teenindamise tingimused. 

„Praegu asuvad erinevaid linnateenuseid pakkuvad asutused erinevatel aadressidel. Uude majja tuleb ka Nõmme halduskogu koosolekusaal, veel üks väiksem spordisaal ja aula, samuti mõned rendipinnad,“ lausus Terik.

Valdeku 13 koolihoonet kasutati viimati 2010. aasta suvel, pärast seda on maja seisnud tühjalt. Rekonstrueerimistööd näevad ette hoone soojustamise, kusjuures fassaadi dekoorraamistik ja stalinistlik ornamentika tuleb säilitada. Ehitustööde käigus renoveeritakse kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, korrastatakse ja soojustatakse pööning ning kelder, vahetatakse aknad ja uksed. Ehitusetööd teostab Ramm Ehituse OÜ.

Ehitustööd lõpetatakse 2017. aasta kevadel ning seejärel võetakse hoone peale sisustamist kasutusse. Ehitustööde ja sisustamise kogumaksumus on ligikaudu 3 miljonit eurot.

Abilinnapea Eha Võrk lisas, et Tallinn omab olemasolevate hoonete renoveerimisel ja kaasajastamisel laialdast kogemust. „Eelmisel aastal lõpetasime Akadeemia tee 48 endise ühiselamu arstide ja õdede korterelamuks rekonstrueerimise ning Kloostri tee 6 hoone renoveerimise tulemusena sai endale uued ruumid Pirita Linnaosa Valitsus,“ ütles Võrk. „Nüüd oleme taas rekonstrueerimas ühte hoonet, mis oli oma väljanägemiselt ja seisukorralt ajahambale jalgu jäänud.“