15.05.2020

Valdeku tänava rekonstrueerimistööd on lõpetatud

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel teostatud Valdeku tänava Vabaduse puiestee ja Pärnu maantee vahelise lõigu rekonstrueerimistööd on lõpetatud.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul oodati Valdeku tänava selle lõigu rekonstrueerimist pikalt. "Tavaliiklusele avasime tänava juba eelmise aasta detsembris, aga nüüd on ka kõik lisatööd jõudnud lõpule,“ rääkis linnaosavanem. "Rajatud kõnnitee tõstab kindlasti jalakäijate ohutust. Paranenud on ligipääsetavus Nõmme linnaosa valitsusele, Valdeku noortekeskusele ja eakate päevakeskusele, samuti saun-spordihoonele. Lihtsamaks on muutunud ka piirkonna elanike jaoks Vabaduse pst ja Pärnu mnt äärde bussi ning Nõmme jaama suunas rongi peale liikumine," lisas Šillis.

Möödunud aasta augustis alustatud rekonstrueerimistööde mahus rajati Vabaduse pst ja Valdeku tn 62 kinnistu vahelises lõigus 6,5m laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee koos pikiparkimistaskutega seitsmele autole. Valdeku tn 62 kinnistu ja Pärnu mnt vahelises lõigus rajati 3,0-3,5 m laiune ühesuunaline asfaltkattega sõidutee. Lisaks rajati Õie tänava Valdeku tänava ja Raudtee tänava vahelises lõigus 3,25-4,0 m laiune asfaltkattega sõidutee.

Kogu tänavalõigu pikkuses rajati 2,5-3,0 m laiune asfaltkattega ning sõiduteest äärekiviga eraldatud kergliiklustee. Autoliikluse rahustamiseks rajati tänavale künnised ning tõstetud ristmikud. Tänavale rajati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning sajuveekanalisatsioon. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeriti AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Ehitustöid teostas AS TREF Nord. Tööde lepinguline maksumus oli 1,8 mln eurot, millest 0,26 mln euro ulatuses oli kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi.

Nõmme linnaosa valitsus tänab mõistva suhtumise eest elanikke, kelle igapäevaelu teetööd vahepeal keerulisemaks muutsid.

Uudise rubriigid: