15.08.2019

Valdeku tänaval algasid rekonstrueerimistööd

Täna alustati Valdeku tänava Pärnu maantee ja Vabaduse puiestee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Seoses remonttöödega on tänav tavaliiklusele suletud.

Rekonstrueeritava tänava pikkus on 870 meetrit. Tööde mahus rekonstrueeritakse ka Õie tänava Valdeku tänava ja Raudtee tänava vaheline lõik, mille pikkus on ca 120 meetrit. Tööde eesmärgiks on Valdeku tänaval tänavaruumi ümberkujundamine tagamaks kõikidele liiklejatele ohutumad ja mugavamad liikumisvõimalused.

Vabaduse pst ja Valdeku tn 62 kinnistu vahelises lõigus rajatakse 6,5m laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee koos pikiparkimistaskutega seitsmele autole. Valdeku tn 62 kinnistu ja Pärnu mnt vahelises lõigus rajatakse 3,0-3,5 m laiune ühesuunaline asfaltkattega sõidutee. Õie tänava rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,25-4,0 m laiune asfaltkattega sõidutee.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on Valdeku tänava selle lõigu rekonstrueerimist oodatud pikalt. "Pärast remonti on Valdeku tänava ääres 2,5–3 meetri laiune kergliiklustee, kus saavad ohutult liikuda nii jalakäijad kui jalgratturid. Samuti vähendatakse piirkiirust 30 kilomeetrini tunnis ning tänavale rajatakse ülestõstetud ristmikud ja künnised, et liiklust rahustada," rääkis linnaosavanem.

Lisaks rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning sajuveekanalisatsioon. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Ehitustöid teostab AS TREF Nord. Tööde lepinguline maksumus on 1,8 miljonit eurot, millest 260 000 euro ulatuses on kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi. Praeguste kavade kohaselt peab tänavalõik kasutusvalmis saama novembriks, kuid tööde lõplik valmimine jääb järgmise aasta kevadesse. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on mai 2020.

Vabandame tööde ajal tekkida võivate ebamugavuste pärast. Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Uudise rubriigid: