25.09.2017

Valijakaardid peavad olema kätte toimetatud 30. septembriks

Hiljemalt 15 päeva enne valimisi peab olema valijale saadetud valijakaart, mis saadetakse paberkujul tema registrijärgsele elukoha aadressile või e-valijakaardina isiku e-posti aadressile, kui isiku @eesti.ee e-posti aadress on suunatud tema igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

Tallinna valimiskomisjoni juhi Toomas Sepa sõnul on valijakaart vaid informatiivse sisuga ja seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta ning jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Sepa sõnul võib valija, kes ei ole 30. septembriks valijakaarti saanud või kelle valijakaardile kantud andmetes on vigu, pöörduda avaldusega oma elukohajärgse linnaosa valitsuse poole selgituse saamiseks või vigade parandamiseks.

Oma elukohaandmeid saab kontrollida ka kodanikuportaalis https://www.eesti.ee/.