07.01.2019

Välireklaami ja teabe paigaldamine Tallinnas

Nüüdsest on võimalik uue andmekogu TERA kaudu esitada taotlusi reklaami- ja teabekandjate paigaldamiseks ning tutvuda linnaruumi juba paigaldatud reklaami- ja teabekandjate ning nende valdajate andmetega.

Aasta algul jõustus „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ , millega sätestatakse nõuded teabe avalikustamise viisile ja kohale ning teabekandjate  paigaldamisele.

Uue korraga viiakse teabekandjate paigaldamise taotlemise, menetlemise ja otsustamise protsessid ühtsetele alustele, uuendatakse senist reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise korda ja nähakse ette kogu menetlusprotsessi viimine Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmebaasi lühinimega TERA.

Andmekogu ülesanne on võimaldada andmete haldamist, analüüsimist ning osapooltele ja avalikkusele vajaliku teabe efektiivset edastamist. Andmekogu kasutamisel tõuseb oluliselt menetlemise tõhusus, läbipaistvus ning paraneb kasutajatele ja taotlejatele menetluse protsess.

Andmekogu  ei sisalda hetkel veel absoluutselt kõiki reklaami- ja teabekandjaid, kuid see täieneb jooksvalt.

Lisainfo Tallinna linnaosavalitsustest. Kontaktid lisatud juuresoleval lingil: 
Reklaami või teabe paigutamiseks Tallinna linna haldusterritooriumile.

Uudise rubriigid: