21.02.2019

Valmis Tallinna sotsiaaltranspordi teenuse infosüsteem

Tallinna linnal on valminud sotsiaaltranspordi teenuse infosüsteem koostöös Andmevara ASi, Trinidad Wiseman OÜ ja R-Süsteemide OÜga.

„Tallinn pöörab suurt tähelepanu avaliku ruumi ligipääsetavuse parandamisele, linnaelanike sotsiaalsele ja füüsilisele turvalisusele ning eneseteostusvõimaluste mitmekesistamisele“, ütles abilinnapea Tõnis Mölder, kelle sõnul koostas Tallinn esimese kohaliku omavalitsusena Eestis 2016. aastal ligipääsetavuse arengusuunad, mis käsitlevad ligipääsetavuse parandamist pealinnas. „Muu hulgas peetakse tähtsaks rakendada ametiasutuste töös tänapäevaseid IT-taristu võimalusi ja pakkuda linnaelanikele laia valikut e-teenuseid“, lisas Mölder

Tallinna linna tegevust  toetavad suunised „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2022: uued sammud tõketeta Euroopa suunas“.  Ka neis Euroopa Liidu suunistes ligipääsetavuse tagamise kohta liikmesriikides on oluline koht info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse parandamisel.

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil“ raames toetatud projekti „Puuetega inimeste sotsiaaltranspordi (PIT2) infosüsteemi loomine“ eesmärk oli arendada  sotsiaaltransporditeenuse igapäevast korraldamist Tallinnas.

Projekt algas 5. jaanuaril 2018 ja lõpeb 28. veebruaril tänavu aastal. Projekti kogumaksumus on 479 102,4 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 361 250 eurot ja Tallinna linna omafinantseering 117 852,4 eurot.

Uus infosüsteem muudab sotsiaaltransporditeenuse puuetega inimestele paremini kättesaadavaks. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima sõnul on sotsiaaltransporditeenust osutatud juba pikki aastaid, et toetada Tallinna puuetega inimeste toimetulekut ja aktiivsust. Hästi toimivat teenust, mis hõlmab liiniveoteenust, juhuveoteenust ja taksoveoteenust, kasutab igal aastal ligi 2800 inimest, aasta-aastalt on kasutajate arv suurenenud. Sotsiaaltransporditeenust  korraldavad Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet ning linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad. Veoteenust osutavad Tulika Takso ja linnale kuuluv Termaki Autopargi AS.

Kogu sotsiaaltransporditeenuse kasutamisega seonduv tegevus muutub uues infosüsteemis alates teenuse taotlemisest kuni teenuse kasutamiseni lihtsamaks ja automaatsemaks. Iseteeninduskeskkonnas saab kodust lahkumata esitada sotsiaalteenuse taotluse ja saada selle suhtes tehtud otsuse, hallata sõidutellimusi ning saada ülevaate teenuste kasutamisest ja rahalistest limiitidest. Kohalike omavalitsuste osutatavate sotsiaalteenuste valdkonnas on tegemist Eesti kõige nüüdisaegsema lahendusega. Peale linnaelanike saab uuest infosüsteemist kasu ka linn, sest muu hulgas võimaldab see rakendada uuenduslikke lahendusi sotsiaalteenuste kulutõhusamaks korraldamiseks.

Uus infosüsteem parandab teenuse kvaliteeti, kättesaadavust ja kasutusmugavust, mis on eriti oluline teenuse sihtrühma seisukohast - kasu saavate inimeste hulk on suur. Uus infosüsteem võetakse Tallinnas igapäevasesse kasutusse selle aasta märtsis.