06.07.2018

Vana-Pirita teel algavad rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse 10. juulil Vana-Pirita tee rekonstrueerimistöödega Lauluväljaku ja Maarjamäe ajaloomuuseumi vahelises lõigus.

Abilinnapea Tõnis Mölderi  sõnul rajatakse Vana-Pirita tee ehitustööde mahus 3,5m laiune ühesuunaline asfaltkattega sõidutee ja ühendusteede piirkondadesse Pirita teega 6-7m laiused kahesuunalised lõigud. „Kergliiklejaile rajatakse kolme meetri laiune asfaltkattega jalgrattatee ja kolme meetri laiune betoonkivikattega kõnnitee. Ajaloomuuseumi teenindamiseks ehitatakse 39 kohaline asfaltkattega parkla koos reisibusside peatumistaskuga ja rekonstrueeritakse ka Lauluväljaku Merevärava esine parkla,“ selgitas Mölder. 

Liiklusohutuse tagamiseks eraldatakse kergliiklejad ja mootorsõidukid teineteisest äärekivide ja haljasribadega. Vana-Pirita teele paigaldatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradadele erivalgustus. Liikluse rahustamiseks rajatakse künnised. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid.

Vana-Pirita tee rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas K-Projekt AS, Ajaloomuuseumi parkla projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustöid teostab Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 2,8 miljonit eurot.

Ehitustööde ajaks on tänav tavaliiklejatele suletud. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse juurdepääs. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 19. november 2018.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Uudise rubriigid: