06.07.2018

Vana-Pirita teel algavad rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse 10. juulil Vana-Pirita tee rekonstrueerimistöödega. Ehitustööd toimuvad Lauluväljaku ja Maarjamäe ajaloomuuseumi vahelises lõigus.

Ehitustööde eesmärgiks on Vana-Pirita tee liiklusohutuse suurendamine ning linnaruumi kujundamine. Ehitustööde mahus rajatakse 3,5m laiune ühesuunaline asfaltkattega sõidutee. Ühendusteede piirkondades Pirita teega rajatakse 6-7m laiused kahesuunalised lõigud.

Lisaks rajatakse 3m laiune asfaltkattega jalgrattatee ja 3m laiune betoonkivikattega kõnnitee. Kergliiklejad ja mootorsõidukid eraldatakse teineteisest äärekivide ja haljasribadega. Ajaloomuuseumi teenindamiseks rajatakse 39 kohaline asfaltkattega parkla koos reisibusside peatumistaskuga. Rekonstrueeritakse ka Lauluväljaku Merevärava esine parkla.

Ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks rajatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Liikluse rahustamiseks rajatakse künnised.

Ehitustööde ajaks on tänav tavaliiklejatele suletud. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse juurdepääs. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 19. november 2018. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 2,8 miljonit eurot.

Uudise rubriigid: