31.01.2019

Vana Tallinn 29 (33)

Vana Tallinn” keskendub käesolevas köites 20. sajandile. Selles lähedases, aga samas üha kaugemaks jäävas ajajärgus on palju veel uurimata või uuesti mõtestamist vajavaid teemasid. Ka linnaajaloole on jätnud oma jälje sõjad, revolutsioonid ja repressioonid; moderniseerumine, ülesehitamine ja poliitiline vabanemine.

Nende kaante vahelt leiab artikleid kirjandusest ja kunstist, transpordist ja tööstuse planeerimisest, muusikaelust ja muinsuskait...sest. Mitmekesine on ka autorite ainekäsitlus, millest nähtub, et Tallinna möödunud sajandi ajalugu on võimalik kirjutada nii mahuka arhiivitöö alusel kui ka memuaristlikumalt lähenedes.

Hind Tallinna Linnaarhiivi kantseleis 10 eurot

TELLI

Uudise rubriigid: